چشم انداز بیونوریکا

چشم انداز بیونوریکا

بیونوریکا با هدف اطلاع رسانی در خصوص اهمیت و کارایی داروهای گیاهی، روزانه جدید ترین داروهای گیاهی را بر پایه دانش پزشکی تولید می نماید.
به منظور دستیابی به این هدف، بیونوریکا پتانسل بالای مواد موثره موجود در گیاهان را با استفاده از تحقیقات پیشرفته و تکنولوژی های نوآورانه برای تولید داروهای موثر و ایمن گیاهی رمزگشایی می کند. این همان چیزی است که بیونوریکا آنرا فایتونیرینگ نامیده است.

 

 

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ