۵ آبان ۱۳۹۹
وبینار رینوسینوزیت حاد وب سایت

وبینار تخصصی رینوسینوزیت حاد، آلرژی و کووید ۱۹

شرکت بیونوریکا آلمان برگزار می کند: Acute rhinosinusitis, allergic rhinitis and COVID-19: how to differentiate and treat روز پنجشنبه ١۵ آبان ٩٩، ساعت ١۶ با سخنرانی: […]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
راینوسینوزیت

تاثیرپذیری بالینی داروی گیاهی حاوی پنج گیاه دارویی در درمان راینوسینوزیت حاد ویرووسی

راینو سینوزیت حاد ویروسی ( ARs ) بعنوان یک فرآیند التهابی در مخاط بینی و یک یا چند سینوس ( پارانازال ) تعریف می شود که […]