۲۷ مرداد ۱۳۹۹

پزشکی مجازی! هر آنچه لازم است بدانید

پزشک مجازی چیست؟ دوره ویزیت یک پزشک همراه با منشی و نشستن در اتاق انتظار به سر آمده است. پیشرفت های تکنولوژی در سالهای اخیر پدیده […]