۲۴ تیر ۱۳۹۸

کنگره بین المللی گوش حلق بینی ENT تبریز

دومین کنگره بین المللی گوش و حلق و بینی ENT ایران با حضور شرکت های داخلی و خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد. حضور […]