ماموریت بیونوریکا

ماموریت بیونوریکا

استفاده از طبیعت برای کمک به بهبودی و سلامتی مردم، با استفاده از روش های منحصر به فرد فایتونیرینگ. بیونوریکا در راستای چشم انداز خود استاندارهایی را هم بصورت داخلی و هم خارجی طراحی نموده است و برای رسیدن به رهبری در سطح جهانی تلاش جدی می نماید که این مهم جز با سرمایه گذاری گسترده بر پایه تحقیقیات علمی میسر نمی گردد.

 

 

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ