شما میتوانید از داروخانه های زیر در تهران و شهرستان سفارش اینترنتی خود را ثبت، سپس ۲۴ ساعت بعد درب منزل تحویل بگیرید.